Geschreven door 16:38 Bitcoin, Crypto

Blockchain, Cryptocurrency en Bitcoin voor Dummies

bitcoin waarde coin

De kans dat je anno 2018 nog niet van Bitcoin hebt gehoord is erg klein. Het lijkt wel alsof iedereen het er over heeft. Die irritante collega op kantoor tot aan je huisgenoot: iedereen is een expert, en iedereen beschikt over waardevolle informatie die niemand anders lijkt te hebben. “Nu moet je kopen!”, “Blockchain is de toekomst”, “HODL!”, je hebt deze uitspraken en kreten ongetwijfeld de revu horen passeren.

Maar wat is Bitcoin nu precies?

En wat is blockchain?

In dit artikel leg ik je binnen 5 minuten het verschil tussen blockchain, cryptocurrencies en Bitcoin uit.

Het is namelijk van essentieel belang om eerst drie belangrijke begrippen te begrijpen voordat je je verder gaat verdiepen in de markt. Hier gaan namelijk al ontzettend veel beginners de mist in.

Let’s go.

Blockchain

De eerste term die enige uitleg behoeft is blockchain. Veel mensen gebruiken de term blockchain terwijl ze eigenlijk cryptocurrency of Bitcoin bedoelen.

Wat is blockchain?

Blockchain is een revolutionaire technologie waarbij informatie niet meer centraal wordt opgeslagen zoals tot nu toe altijd het geval is geweest, maar waarbij dit decentraal gebeurt.

Hier gaat een zeer complexe technologie achter schuil, gebaseerd op zeer moeilijk te kraken wiskundige sommen. Om het simpel en kort te houden ga ik hier nu niet in detail op in. Wil je meer weten over hoe de blockchain technologie precies werkt lees dan deze post.

Voor nu is het belangrijk om te begrijpen dat de blockchain technologie het mogelijk maakt dat iedereen op zijn eigen computer een klein deel van een set data in beheer heeft. In tegenstelling dus tot de oude methode, waarbij dit op één centrale plek gebeurd.

Denk hierbij aan een bank. Wanneer ik geld overmaak naar iemand anders loopt deze transactie via een derde partij, namelijk de bank. Deze moet de transactie beoordelen en goedkeuren.

Dit heeft als gevolg dat een bank veel macht heeft. Alle transacties worden door de bank bijgehouden en in beheer gehouden. Behalve dat dit systeem gevoelig is voor fraude is deze methode ook nog eens erg gevoelig voor externe aanvallen en hacks, gezien alles via één centraal punt wordt geregeld.

Blockchain technologie maak het mogelijk om dit alles te omzeilen. Het stelt gebruikers in staat om zelf als de “derde partij” te functioneren, doordat iedereen inzicht krijgt in alle transactie die plaatsvinden en ooit hebben plaatsgevonden.

Wanneer ik met dit systeem geld naar iemand overmaak wordt bij alle gebruikers gecheckt of de transactie legitiem is. Zo ontstaat er een zeer transparante wijze van informatie delen waarbij de machthebbende derde partij wordt verwijderd uit de formule.

Blockchain is dus de technologie die ten grondslag ligt aan cryptocurrencies zoals Bitcoin.

Cryptocurrency

Het moge duidelijk zijn dat de blockchain een zeer innovatieve technologie is die niet zonder reden revolutionair wordt genoemd. Sommigen gaan zelfs zo ver door te stellen dat het de grootste technologische ontwikkeling is sinds de opkomst van het internet.

En hier zit wat in.

Blockchaintechnologie is namelijk zeer goed in te zetten bij tal van problemen. Zo kan het de opslag van data vele malen veiliger maken en systemen opzetten waarbij een derde partij zoals een bank of een overheid geen invloed op kan uitoefenen.

Dit brengt ons bij het begrip cryptocurrencies.

Cryptocurrencies zijn een specifieke uitwerking van de blockchaintechnologie. In dit geval wordt de blockchain namelijk gebruikt om mensen onderling valuta met elkaar uit te laten wisselen.

Net zoals je dollars, euro’s en ponden hebt, zijn er ook vele digitale munten. Bitcoin is hier de meest bekende van, hierover zo meer.

Het is belangrijk om goed te begrijpen dat een cryptocurrency niet hetzelfde betekent als blockchain. Zie het als een website op het internet. Een website is een specifieke applicatie die kan bestaan dankzij de onderliggende technologie van het internet.

Cryptocurrencies zijn dus ook slechts specifieke applicaties die gebruik maken van de onderliggende blockchaintechnologie.

Bitcoin

Dit brengt ons bij de laatste term van deze post, namelijk Bitcoin.

Zoals nu duidelijk is geworden zijn er verschillende cryptocurrencies. Bitcoin is hiervan verreweg het meest bekend, simpelweg omdat het de eerste cryptomunt was en deze het meeste mediaandacht krijgt. Daarnaast is de Bitcoin dominantie ten opzichte van de totale marketkapitalisatie is meer dan de helft.

Ondanks dat we zien dat steeds meer andere munten zoals Ethereum en Ripple ook meer aandacht krijgen is Bitcoin nog steeds de onbetwiste marktleider wanneer we kijken naar de totale marktwaarde van de munt.

Onthoud dit dus: Bitcoin is één van de vele cryptocurrencies, die kunnen bestaan door de onderliggende blockchaintechnologie te gebruiken.

Close