Geschreven door 16:40 Crypto, Ethereum

De basis van Ethereum uitgelegd in 3 minuten

Bitcoin mag dan de meest bekende  cryptocurrency zijn ter wereld, Ethereum volgt op een goede tweede plaats, en is in veel opzichten zelfs superieur aan Bitcoin.

Wat is Ethereum?

In deze post leggen we de basis van Ethereum voor je uit.

Vitalik Buterin

Ethereum is opgericht in juli 2015 door Vitalik Buterin. Inmiddels een bekende naam in de cryptocurrency wereld door zijn vaak opmerkelijke uitspraken en mediaverschijningen.

Buterin werkte voor hij begon met Ethereum aan Bitcoin en zag mogelijkheden om de toenmalige blockchain technologie die aan Bitcoin ten grondslag lag uit te breiden en te verbeteren naar Ethereum.

Proof of Work

Bitcoin werkt op basis van Proof of Work. Dit houdt in dat wiskundige problemen worden opgelost met behulp van computers. In feite betekent dit dat een computer door vele malen te raden wat de oplossing van een probleem is, de uitkomst ooit een keer goed zal hebben.

Hoe krachtiger de computer en hoe meer werk de deze verricht, des te eerder het probleem gekraakt wordt.

Proof of Stake

Net als Bitcoin is Ethereum gestart met een Proof of Work algoritme. Echter zal Ethereum de transitie van Proof of Work naar Proof of Stake maken.

In een Proof of Work systeem kan iedereen starten met minen dus is in feite iedere miner gelijk. In een Proof of Stake netwerk wordt de maker van een het volgende block in een chain gekozen door middel van willekeurige selectie, plus zijn huidige aandeel in een coin en leeftijd. Spelers met een groter aandeel en die langer actief zijn krijgen zo meer kans om het volgende block te maken.

Smart Contracts

Een ander voordeel van Ethereum ten opzichte van Bitcoin is dat Ethereum gebruikt maakt van smart contracts.

Smart contracts helpen gebruikers bij het gemakkelijk verhandelen van geld en aandelen in op een transparante manier zonder daarbij gebruik te maken van een tussenpersoon.

Je kunt dit het beste vergelijken met een frisdrankautomaat. Normaal gesproken zou ik voor het opstellen van een contract naar een notaris gaan en een zekere periode moeten wachten totdat ik het gewenste document krijg.

Met smart contracts echter wordt dit proces volledig geautomatiseerd, als in een automaat. Ik gooi een Ether in de automaat en het contract wordt automatisch opgesteld.

Bijvoorbeeld: Ik besluit een huis te kopen met behulp van Ether. Er  wordt automatisch een contract opgesteld waarin de eisen worden opgenomen, en wanneer ik voldoe aan de betaling, ontvang ik direct de sleutel.

Zowel ik als koper als de verkoper van het huis blijven volledig anoniem, maar het contract en de transactie zijn publiekelijk inzichtelijk.

Belangrijk punt hierbij is dat je kleine hoeveelheden Ether nodig hebt om smart contracts te kunnen uitvoeren (GAS).

Gedecentraliseerde apps

Ook is Ethereum een stuk flexibeler dan Bitcoin. Bij Bitcoin moet je meer denken aan een klassieke manier om waarde op te slaan. Vandaar dat Bitcoin ook wel het nieuwe goud wordt genoemd.

Ethereum echter is veel meer dan dat, het is een open source netwerk waarin andere partijen gebruik kunnen maken van de beschikbare software en hierop voort kunnen borduren. Daarom zien we ook talloze projecten die gebruik maken van de onderliggende Ethereum structuur bij de ontwikkeling van hun projecten, en zien we dat het merendeel van alle ICO’s gebruik maakt van Ethereum.

C++ versus Javascript

Een laatste zeer belangrijk verschil tussen Bitcoin en Ethereum is dat Bitcoin runt op C++ en Ethereum op Javascript. Dit is een enorm voordeel voor Ethereum aangezien er vele malen meer Javascript developers zijn, plus dat dit over het algemeen als eenvoudiger wordt beschouwd.

Close