Bittensor TAO: Verken de Nieuwe Wereld van Gedecentraliseerde Intelligentie

Bittensor is ontworpen om de productie van AI te stimuleren door gebruikers te belonen die waardevolle data of rekenkracht bijdragen met TAO-tokens. Bittensor streeft ernaar de AI-industrie te democratiseren en voor iedereen toegankelijk te maken, door iedereen in staat te stellen rekenkracht aan het netwerk bij te dragen en beloningen te verdienen in de vorm van TAO-tokens.

Wat is Bittensor?

Bittensor TAO, een open-source wonder, weeft de transformerende mogelijkheden van blockchain en kunstmatige intelligentie samen om een wereldwijd gedistribueerd, gedecentraliseerd neuronaal netwerk te construeren. Stel je dit voor als een internationaal team van breinen die samenwerken op een open-source platform om intelligentere, efficiëntere en schaalbare AI-berekeningen te creëren. De magie zit in het ingenieuze consensusmechanisme, dat een samensmelting is van diep leren en blockchain-consensusalgoritmen.

De hoeksteen van Bittensor is zijn kernwaarde van decentralisatie. Het is als een wereldwijde brainstormsessie zonder centrale autoriteit. Door zijn infrastructuur op een blockchain-netwerk te bouwen, stelt Bittensor de uitwisseling en training van machine learning-modellen over grote afstanden en verschillende gemeenschappen mogelijk, wat een uitwisseling van ideeën stimuleert en innovatie in een snel tempo bevordert. Het ecosysteem van Bittensor introduceert een boeiend concept: een peer-to-peer intelligentiemarkt. Stel je een bruisende markt voor, niet voor goederen of diensten, maar voor intelligentie zelf, waar leersystemen rechtstreeks over internet kennis uitwisselen en verhandelen. Deze ontwrichtende marktplaats belichaamt een nieuw model voor het democratiseren van intelligentie.

Dit artikel heeft tot doel een uitgebreide analyse van Bittensor, zijn unieke integratie van AI en blockchain en het nieuwe concept van een peer-to-peer intelligentiemarkt te bieden, waarbij complexe concepten begrijpelijk worden uitgelegd. Door Bittensor te begrijpen, krijgen we inzicht in hoe de democratisering van AI via blockchain mogelijk de AI-industrie en verder kan revolutioneren.

Dit artikel over Bittensor TAO is een vertaling van originele content van Flagship FYI en verscheen voor het eerst op Flagship’s AI Outpost

bittensor flagship

 

De disruptie van de AI-industrie

Bittensor is als een wereldwijd groepsproject dat slimme geesten wereldwijd met elkaar verbindt om opmerkelijke verbeteringen in kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. Dit doet het door een netwerk te bouwen dat zich over de hele wereld uitstrekt, en iedereen kan meedoen omdat het open source is. Deze combinatie van AI en blockchain is werkelijk baanbrekend en heeft het potentieel om enkele technologische vooruitgang te bewerkstelligen.

Bittensor is ontworpen om de productie van machine-intelligentie te stimuleren door gebruikers te belonen die waardevolle gegevens of rekenkracht bijdragen met TAO-tokens. Bittensor streeft ernaar de AI-industrie te democratiseren en toegankelijk te maken voor iedereen door iedereen de mogelijkheid te bieden om rekenkracht aan het netwerk bij te dragen en beloningen te verdienen in de vorm van TAO-tokens. Ontwikkelaars, investeerders en algemene gebruikers kunnen Bittensor gebruiken om toegang te krijgen tot het gedecentraliseerde ecosysteem.

Het unieke consensusmechanisme van Bittensor combineert diep leren en blockchain-consensusalgoritmen, waardoor efficiënte en schaalbare AI-berekeningen mogelijk worden. Het protocol bestaat uit geparametriseerde functies (of neuronen) die op een peer-to-peer manier worden gedistribueerd. Elke neuron houdt nul of meer netwerkgewichten bij, die worden weergegeven in een digitale grootboek. Het doel is de verdeling van inzet als prikkel voor peers die de meeste informatieve waarde hebben bijgedragen. Peers beoordelen elkaar door neurale netwerken te trainen die de waarde van hun buren leren. Scores hopen zich op in een digitaal grootboek, waar hoog scorende peers financieel worden beloond met extra gewicht in het netwerk. Bittensor stelt ook een markt voor waar intelligentie wordt geprijsd door andere intelligentiesystemen peer-to-peer over internet. Peers beoordelen elkaar door neurale netwerken te trainen die de waarde van hun buren leren. Scores hopen zich op in een digitaal grootboek, waar hoog scorende peers financieel worden beloond met extra gewicht in het netwerk.

Bittensor streeft ernaar de AI-industrie te ontwrichten door een gedecentraliseerde marktplaats voor AI-diensten te creëren, waarmee ontwikkelaars hun AI-modellen kunnen monetariseren en waardevolle oplossingen kunnen bieden aan bedrijven en individuen. Door ontwikkelaars in staat te stellen en een marktplaats voor AI-diensten te creëren, wil Bittensor innovatie en samenwerking in de AI-ruimte bevorderen. Het project stelt zich een toekomst voor waarin AI-modellen toegankelijk zijn en kunnen worden ingezet in diverse sectoren, waardoor vooruitgang wordt geboekt en nieuwe mogelijkheden worden ontsloten.

De breinen achter de operatie

Bittensor is een open-source protocol dat een gedecentraliseerd, op blockchain gebaseerd machine learning-netwerk aandrijft. Het team achter Bittensor bestaat uit Jacob Steeves (Oprichter), Ala SHaabana (Oprichter), Jacqueline Dawn (Directeur Marketing) en Saeideh Motlagh (Blockchain Architect). Bittensor heeft ongeveer 10 AI-ontwikkelaars en het team heeft plannen om dit jaar uit te breiden.

Bittensor heeft geen opvallende adviseurs of belangrijke investeerders bekendgemaakt. Het project heeft echter financiering ontvangen van de OpenTensor Foundation, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van Bittensor ondersteunt. Bittensor heeft ook nog geen officiële partners aangekondigd. Desalniettemin heeft het project tot doel een gedecentraliseerde marktplaats voor AI-diensten te creëren, waarmee ontwikkelaars hun AI-modellen kunnen monetariseren en waardevolle oplossingen kunnen bieden aan bedrijven en individuen.

 

bittensor oprichters

 

 

Het Benutten van de Kracht van Gedecentraliseerd Machine Learning

Bittensor’s model maakt gebruik van een systeem dat het werkingsprincipe van onze hersenen nabootst. Stel je een wereldwijd AI-model voor, zoals Chat GPT ontwikkeld door OpenAI, dat reageert op invoer (bijvoorbeeld het vragen naar een chocoladetaartrecept) en resultaten levert. In Bittensor maakt elk AI-model dat het protocol gebruikt, vergelijkbare ‘representaties’ op basis van een universele dataset. Maar hoe bepalen we welk model het beste werk levert? Hier komt Fisher’s informatie om de hoek kijken, een techniek die wordt gebruikt om de waarde van elke ‘neuron’ in het netwerk te beoordelen. Deze methode schat het effect in van het verwijderen van een knooppunt uit het netwerk, vergelijkbaar met het beoordelen van het effect van het verlies van een neuron in de menselijke hersenen.

Dit gaat echter niet alleen over het rangschikken van de AI-modellen. Het gaat over leren. Elk model stuurt een signaal door het netwerk en zoekt andere modellen om mee te interageren, vergelijkbaar met een DNS-opzoeking. Hier komt de rol van Bittensor als een API om de hoek kijken. De modellen wisselen gegevens uit, leren van elkaar en dragen bij aan een voortdurend evoluerend ecosysteem van machine-intelligentie.

Toch is Bittensor niet immuun voor uitdagingen. Net als het beruchte 51%-aanvalsrisico in blockchain, moet Bittensor ook waken tegen samenwerking – een groep peers die scores kunstmatig beïnvloedt om de beloningen van het systeem te beïnvloeden. Hoewel dit risico inherent is aan alle Proof-of-Stake blockchains, weerstaat Bittensor deze dreiging door voortdurend van deze samenwerkende partijen te eisen dat ze hun inzet verhogen om hun positie te behouden.

Wat betreft waardegeneratie hanteert Bittensor een tweeledige aanpak. Het beloont de best presterende AI-modellen (bijdragers) en de validators (gebruikers) met TAO-tokens. In deze intelligentiemarkt worden de modellen die de meest waardevolle ‘signalen’ produceren, beloond. Maar Bittensor beloont niet alleen rauwe prestaties; het stimuleert de creatie van waardevolle informatie die de meeste mensen ten goede komt. Natuurlijk moeten we ook de indirecte waarde overwegen die wordt gegenereerd door belangrijke kenmerken:

Gedecentraliseerd: In de kern belichaamt Bittensor het principe dat blockchain onderscheidt van traditionele systemen – er is geen centrale organisatie die controle heeft. Daarom kan geen enkel model het systeem domineren of manipuleren. Open-source: Dit bevordert transparantie en verantwoording en stimuleert samenwerking binnen de gemeenschap om ideeën te verbeteren en fouten snel te elimineren. Schaalbaarheid: Bittensor kan een groot aantal verzoeken efficiënt verwerken, wat kostbare hardware elimineert en snellere innovatie bevordert. Censuurbestendig: Zonder centrale beheersende entiteit bevordert Bittensor een gevoel van democratische innovatie dat bestand is tegen externe controle of onderdrukking. Bittensor pakt ook een belangrijke uitdaging in machine learning aan: leertijd. Door gebruik te maken van een vrij toegankelijke universele dataset kunnen AI-modellen voortdurend leren en zich aanpassen zonder eerdere informatie opnieuw te moeten leren. Dit bevordert de ontwikkeling van veelzijdige, generalistische modellen die diverse taken aankunnen.

 

TAO Tokens: De Brandstof van Bittensor’s Gedecentraliseerde AI-Ecosysteem

 

Bittensor heeft een eigen token genaamd TAO, dat wordt gebruikt voor governance, staking en als betaalmiddel voor toegang tot AI-services en applicaties die zijn gebouwd op het Bittensor TAO-netwerk. TAO-tokens worden beloond aan gebruikers die waardevolle gegevens of rekenkracht aan het netwerk bijdragen. De blockchain wordt elke 12 seconden bijgewerkt, en nieuw gemunte TAO-tokens worden aan het systeem uitgedeeld. TAO-tokens hebben verschillende kernfuncties binnen het Bittensor-netwerk. Deze omvatten:

Governance: TAO-tokens worden gebruikt om te stemmen over voorstellen en wijzigingen in het Bittensor-netwerk. Staking: TAO-tokens kunnen worden ingezet om deel te nemen aan het consensusmechanisme en beloningen te verdienen. Betaling: TAO-tokens worden gebruikt als betaalmiddel voor toegang tot AI-services en applicaties die zijn gebouwd op het Bittensor TAO-netwerk.

TAO-tokens worden beloond aan gebruikers die waardevolle gegevens of rekenkracht aan het netwerk bijdragen. De maximale voorraad TAO-tokens is 21.000.000. Er was een initiële iteratie van het netwerk met de naam Kusangi, die begon op 3 januari 2021 en halverwege mei werd stopgezet om enkele problemen aan te pakken. De blockchain en alle 546.113 eerder gedolven TAO-tokens werden gemigreerd naar Nakamoto, dat op 21 november 2021 vanaf blok 0 begon. Het Finney-netwerk werd officieel gelanceerd op 20 maart 2023.

Bittensor Halvering

Ongeveer elke 12 seconden wordt een blok gedolven, waarbij de mijnwerkers en validators 1 TAO per blok ontvangen. Volgens het huidige inflatieschema leidt dit tot 7200 nieuwe TAO-tokens die elke 24 uur in omloop worden gebracht, die momenteel gelijk worden verdeeld tussen mijnwerkers en validators. Zodra de helft van de voorraad is uitgegeven, wordt het uitgiftetempo gehalveerd – met 12 seconden per blok komt dat neer op een halvering elke 4 jaar. Elke helftmarkering van het resterende uit te geven bedrag veroorzaakt een nieuwe halvering, totdat alle 21 miljoen TAO-tokens in omloop zijn. Het totale tokenaanbod wordt gebruikt om het exacte moment van de halvering te bepalen, niet het bloknummer. Omdat Tao vroeger gebruikte registraties recycleert en terugzet in de niet-uitgegeven voorraad, is er een toenemende halveringsdatum. Deze datum wordt echter berekend op basis van het huidige blok/uitgifte en wordt in de loop van de tijd automatisch bijgewerkt.

 

Opkomend in de AI Crypto Space

Bittensor is een relatief nieuw project en heeft een volledig verwaterde waarde van meer dan $1 miljard dollar. De huidige prijs op coingecko voor één TAO is $51, en het project heeft aandacht gekregen in de AI-cryptoruimte, en de TAO-token is genoteerd op 2 cryptocurrency-beurzen, waaronder MEXC en Bitget. Omdat de handel beperkt is, heeft Bittensor zijn eigen beurs.

Bittensor Exchange

Bittensor Exchange is een platform waar gebruikers Bittensor Tao kunnen ruilen voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. TAO biedt ook externe toegang, waardoor gebruikers informatie uit het netwerk kunnen halen terwijl ze de activiteiten aan hun behoeften aanpassen. Uiteindelijk is de visie om een zuivere markt voor kunstmatige intelligentie te creëren, een gemotiveerde arena waarin consumenten en producenten van AI kunnen interacteren.

Bittensor Wallet

Bittensor heeft ook zijn eigen toegewijde portemonnee, maar deze kan worden opgeslagen en beheerd in compatibele portefeuilles die het Polkadot-ecosysteem ondersteunen. De Openτensor Foundaτion heeft onlangs Bittensor’s niet-bewaarde portefeuille gelanceerd.

Een portefeuille in Bittensor bestaat uit twee belangrijke componenten: een coldkey en een hotkey. Dit zijn twee afzonderlijke cryptografische sleutelparen die verschillende functies uitvoeren, maar zijn verbonden via de API.

De coldkey is als een digitale kluis opgeslagen op uw apparaat. Het bewaart veilig uw fondsen en behandelt taken met een hoog risico zoals overdrachten en staking.

De hotkey daarentegen voert minder risicovolle taken uit. Het ondertekent berichten in het netwerk, bedient mijnwerkers en valideert het netwerk. Deze sleutel is niet versleuteld, wat betekent dat deze minder beveiligd is dan de coldkey.

Na het installeren van Bittensor kunt u een portemonnee op uw apparaat maken op verschillende manieren. Maar als u liever geen Bittensor installeert, kunt u een portemonnee aanmaken via de Bittensor-website of een alternatief hulpmiddel zoals subkey gebruiken.