Waarom de coronacrisis waarde kan leveren aan Bitcoin

Hoe heftiger de crisis, des te groter de kansen. Dat is een belangrijke les die we uit onze rijke geschiedenis van crashes kunnen leren. Over het algemeen passen mensen hun gedrag zelden en langzaam aan, maar tijdens abrupte disrupties kunnen veranderingen ineens heel snel gaan. Zo leverde we na 11 september wereldwijd onze privacy op vliegvelden en online volledig in en na de crisis van 2008 stapten we ineens bij vreemden in de auto (Uber), lieten we andere vreemden in ons huis overnachten (Airbnb) en kregen we een bloedhekel aan banken en bankiers (upside zonder downside). 

Dat de coronacrisis een katalysator gaat zijn voor vergelijkbare, maar waarschijnlijk veel grotere veranderingen in ons dagelijks leven lijkt inmiddels onvermijdelijk. We hebben geen idee wat de daadwerkelijke impact gaat zijn van keuzes die nu gemaakt worden, maar er beginnen langzaam trends te verschijnen die onze wereld wel eens voor goed zouden kunnen veranderen. In ons vorige artikel lazen we over crypto’s en de corona crisis. Als crypto-enthousiastelingen vragen we ons natuurlijkerwijs ook af wat dit allemaal voor Bitcoin en zijn waarde zou kunnen betekenen.

Een strijd tussen oneindig geld en schaarste

Door de strenge, en noodzakelijke, maatregelen die overheden overal ter wereld hebben moeten nemen, zijn de bijbehorende economieën volledig ontwricht. Een aanzienlijke groep is hun baan verloren, het overgrote deel van de bedrijven zien hun inkomens enorm dalen en mensen zijn over het algemeen minder bereid geld uit te geven. Al deze consequenties versterken elkaar. Om deze ongekende gevolgen tegen te gaan zijn overheden tot drastische financiële maatregelen overgegaan om hun burgers, het bedrijfsleven en economieën te redden. 

Klik hier voor een overzicht van alle steunmaatregelen 

Het is ook nog maar de vraag in hoeverre alle stimuleringspakketten daadwerkelijk gaan helpen aangezien deze crisis niet alleen financieel is. Daarnaast , hebben we geen idee hoe lang het gaat duren en hoe volledige dynamieken van samenlevingen aan het veranderen zijn. De huidige situatie is ongekend en dusver hebben overheden maar één echte oplossing om zowel burgers als bedrijven de financiële gaten te dichten: meer geld bij printen. Het geld dat momenteel al gecreëerd is, en nog gecreëerd gaat worden de komende maanden, heeft geen enkele historische voorganger en laat de financiële steunpakketten als reactie op de crisis van 2008 op kleingeld lijken. 

heeft geld printen als financieel stimulus waarde voor bitcoinAlhoewel het globale financiële stelsel ongelofelijk complex is en het moeilijk te voorspellen is wat iedere stimulus voor impact gaat hebben in de lange termijn, is het eigenlijk vrij simpel wat het gevolg van geld printen gaat zijn; de munteenheden die in een noodgang bijgedrukt worden, worden steeds minder waard.

In principe wordt de prijs, of koopkracht, van een munteenheid, net zoals producten en diensten, bepaald door vraag en aanbod. Aangezien het aanbod nu fors omhoog gaat terwijl de vraag min of meer gelijk blijft wordt iedere euro, dollar of yen geleidelijk aan minder waard met iedere munt die bij geprint wordt. Normaal gesproken wordt deze devaluatie van geld, of het alom gebruikte eufemisme inflatie, scherp in de gaten gehouden en gecontroleerd door centrale banken. Echter, leven we niet in normale tijden. 

Alle globale steunmaatregelen die nieuw geld de economie in laten stromen, zorgen er dus voor dat munteenheden minder waard worden, maar ook dat er forse prijsschommelingen kunnen ontstaan en de koopkracht van munteenheden instabiel wordt. Mensen gaan de komende tijd minder uitgeven aan niet noodzakelijke dingen, wat tot prijsdalingen kan leiden. Tegelijkertijd is er meer geld in omloop voor consumpties en beleggingen, wat tot prijsstijgingen kan leiden. 

Het is bijna alsof het zo heeft moeten zijn, exact in de periode dat geld printers wereldwijd ongekende overtoeren draaien wordt de uitgifte van Bitcoin gehalveerd, van 12,5 per block naar 6,25. Dit betekent dat er een stuk minder Bitcoins worden uitgegeven, een zeer positieve gebeurtenis voor investeerders aangezien de digitale munt schaarser wordt door permanent minder aanbod. Een gegeven dat het waardevoorstel van Bitcoin perfect illustreert en haaks staat op het huidige globale sentiment van onbeperkt geld bij printen. Aan de ene kant heb je munteenheden die blijkbaar oneindig bijgedrukt kunnen worden en aan de andere kant een digitale munt met onschendbare schaarste. 

bitcoin waarde

Effect van investeringsklimaat op Bitcoin waarde

Alhoewel Bitcoin’s aanbod dus daalt, is het onwaarschijnlijk dat dit direct leidt tot een massale run naar de digitale munt. De alom bekende forse prijsschommelingen en de relatief onbegrepen en jonge aard van Bitcoin zorgen ervoor dat het nog steeds een risicovolle belegging is, en het huidige klimaat leent zich niet voor risicovolle beleggingen. Echter zijn er verscheidene factoren die het algehele financiële stelsel niet heel gunstig maken en de digitale valuta wel eens een stuk meer waarde zouden kunnen geven. 

Het rendement op sparen is op het moment verwaarloosbaar en het zou zomaar kunnen gebeuren dat zelfs spaarders moeten betalen om hun geld op de bank te laten staan. Investeren in aandelen is op dit moment zeer riskant aangezien we alleen maar kunnen gissen naar wat de consequenties van een bevroren economie zijn voor bedrijven. Verder zien we negatieve rentes op staatsobligaties van bijna alle ontwikkelde landen. 

Daarbovenop komt de psychologische impact van een tweede globale financiële crisis in 12 jaar, met name voor millennials. Voor de tweede keer storten de financiële markten in elkaar door redenen waar men geen enkele invloed op had. De crisis van 2008 was enorm, maar het werd ook over het algemeen aangenomen dat dit voor de meeste mensen een eenmalige ervaring zou zijn, dat het niet nog een keer en nog erger zou kunnen gebeuren. Het vertrouwen in dat investeren een slimme manier voor geld management is, is aan het afbrokkelen, wat wel eens tot een generatie van super-spaarders zou kunnen leiden. Dit zou kunnen leiden tot een overgroot deel van de werkzame samenleving die zeer conservatief is met geld en het liefst zo min mogelijk risico neemt. Crashes lijken nu een natuurlijk en onvermijdelijk fenomeen. 

Al dit samen lijkt een duidelijk signaal dat een financieel defensieve positie, oftewel sparen en conservatief investeren de trend voor de komende maanden, misschien zelfs jaren gaat zijn. Sparen wordt over het algemeen in cash gedaan, al maakt de schaarste van goud het edelmetaal al 5000 jaar het het beste middel om te sparen. Daarbovenop komen de eerder besproken factoren die cash devalueren en dus munteenheden een stuk minder aantrekkelijk om te sparen. Dit kan voor de meeste mensen duidelijk worden zodra ze zelf schommelingen in de koopkracht van cash ervaren. 

Zodra mensen doorkrijgen dat schaarste de beste manier is om te sparen zou dit zomaar kunnen leiden tot een natuurlijke, wijdverspreide trend richting schaarse middelen zoals goud en zilver, en Bitcoin. Waar edelmetalen een lange geschiedenis hebben als veilige haven in financiële onzekere tijden en in tijden dat munteenheden onverantwoordelijk veel bij worden gedrukt, moet Bitcoin zichzelf nog bewijzen. Uiteindelijk komt dit neer op intersubjectiviteit, een collectief geloof dat een digitale, onafhankelijke, schaarse munt die decentraal en cryptografisch beschermd wordt waardevol is voor de mensheid op dezelfde manier dat goud dat historisch is geweest. Bitcoin heeft echter een paar sterke voordelen ten opzichte van goud; het past veel beter bij de digitale wereld die al een groot onderdeel van ons leven was, maar gigantisch aan het groeien is door de corona crisis. 

Een digitale wereld, een digitale munt

Om het internet echt open en vrij te kunnen maken heeft het wereldwijde web een onafhankelijke digitale munt nodig die inherent aan het internet is. En het is alleen maar logisch dat een technologie die zo essentieel is geworden voor de mensheid een eigen munteenheid heeft die volledig digitaal is en functioneert door, en enkel op, het web. Uiteraard is het internet al een vitaal onderdeel geworden voor ons globale functioneren, maar waar we eerst gestaag de digitale wereld ingingen is de corona crisis de katalysator voor een transitie naar een volledig digitale infrastructuur. Door de gedwongen push naar het thuiswerken, laten we de traditionele invulling van werk gebaseerd op de industriële revolutie eindelijk achter ons. 

covid-19 als sloopkogel voor traditionele bedrijfsvoering en waarde vol voor bitcoin

Deze shift betekent dat we nieuwe technologieën voor het web nodig hebben. Onze huidige infrastructuur voor het internet is voornamelijk gebaseerd op een analoge, fysieke logica die de potentie van het internet afremt. Dit stemt met name uit het feit dat we voor zo goed als iedere online actie nog een tussenpersoon nodig hebben. Blockchain, Bitcoin en crypto lossen dit op door de frictie en kosten die tussenpersonen opleveren weg te halen. De push richting een volledig digitale infrastructuur kan dus ook een push naar blockchain en crypto worden. 

Voordat deze drastische shift naar een volledig digitale wereld mensen naar Bitcoin zal leiden, moeten de eerder besproken veranderingen uiteraard ook plaats vinden. Het lijkt een logisch gevolg; hoe meer tijd van ons leven online en digitaal is, hoe logischer een digitale munteenheid wordt. Doe daar het groeiende besef van de waarde van schaarste bovenop en je ziet hoe de push naar digitaal ook een push naar Bitcoin kan zijn, het goud van het internet. 

Cashless societies

We zien ook een enorme versterking van een andere trend die al aan het opkomen was: de cashless society. Aangezien direct contact met mensen ineens taboe is en cash tot besmettingen kan leiden zijn er ineens veel meer overheden geïnteresseerd in een volledige digitalisering van geld. Veel landen waren al met deze transitie bezig, maar het concept zit nu in een stroomversnelling. We zien dit in Amerika, waar een voorstel bij de senaat ligt voor een digitale dollar en gratis bankrekening in de vorm van een digitale portemonnee, in China, waar vaart achter hun plannen voor een digitale yuan wordt gezet en ook in Europa zitten we hier nu bovenop. 

Deze ontwikkeling introduceert volledig digitaal geld aan miljarden burgers, wat vervolgens een gemakkelijke brug is naar Bitcoin en andere cryptocurrencies. Een portemonnee voor een digitale dollar of een portemonnee voor Bitcoin gaat er niet heel anders uitzien, alleen kun je de ene valuta bijdrukken tot het niets meer waard is terwijl de andere binair en wiskundig aantoonbaar schaars is en alleen maar schaarser wordt. Bovendien kan een cashless society veel privacy issues opleveren aangezien iedere transactie door de tussenpersoon, de regelgevende instituten, ingezien kan worden. Big Brother will be watching you. 

Conclusie

Uiteraard kan niemand de toekomst voorspellen en is dit allemaal zeer speculatief, maar de besproken trends zijn overduidelijk. Of dit tot de massale adoptie van Bitcoin zal leiden is natuurlijk nog maar de vraag, aangezien de digitale munt voor veel mensen nog steeds magic internet money hocus pocus is en ze het eerst moeten vertrouwen en op zekere hoogte moeten snappen voordat ze Bitcoin als spaarmiddel gaan gebruiken. 

Historisch gezien, leiden uitzonderlijke situaties tot grote maatschappelijke verschuivingen door trends die al in opkomst waren, en de coronacrisis gaat zonder twijfel een stroomversnelling zijn voor disrupties in meerdere aspecten van onze samenleving. Of de mogelijke gevolgen van de coronacrisis zoals schommelende munteenheden, een aanzienlijk digitalere wereld, een voorkeur voor veiligheid en sparen en een afbrokkelend vertrouwen in de financiële machthebbers een katalysator gaan zijn voor Bitcoin gaan we de komende maanden en jaren meemaken! In dit artikel over voorspellingsmarkten leggen we uit hoe de crypto community hier over gokt.